Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών, οι εν λόγω περικοπές που έγιναν με το νόμο 4093/12, αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αναφορικά με...