Η πολιτικής συνοχής χρηματοδοτεί νέες και υφιστάμενες ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.   Του Θοδωρή Καραουλάνη Παρότι η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ...