Οι θρύλοι περί ύπαρξης κρυμμένων θησαυρών παρακινούν πολλούς να τους αναζητήσουν, με τα αποτελέσματα να είναι ολέθρια για το ιστορικό -συνήθως- μνημείο το οποίο θα σκάψουν, ενώ οι ίδιοι...