Σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξης τους από το 1991 και μετά, τα Σκόπια υπήρχαν στην ελληνική ατζέντα συνδεδεμένη αποκλειστικά με το ζήτημα της ονομασίας. Η συγκεκριμένη χώρα...