Τι ισχύει για τις άδειες οδήγησης και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας με ημερομηνία λήξης έως 31 Ιουλίου 2020. Παρατείνεται η ισχύς αδειών οδήγησης και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας, με...