Το φθινόπωρο του 2003 για πρώτη φορά παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του Πλατάνου». Είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του Πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας νέκρωση των...