Η καθυστέρηση στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας συνεπάγεται τον διπλασιασμό τους Παράταση της ημερομηνίας των τελών κυκλοφορίας μελετά το υπουργείο Οικονομικών. Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του...