Αναλυτικό Εγχειρίδιο Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για το e-Λιανικό, για την ορθη συμπλήρωση της. Το ύψος επιδότησης ανέρχεται στο 100% (και έως 5.000 ευρώ συνολικά) ανά επιχείρηση με σκοπό την...