Όποια ιπποειδή δεν έχουν δηλωθεί και ταυτοποιηθεί, θα θεωρηθούν ανεπιτήρητα Στις 21 Οκτωβρίου ξεκινά η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση ιπποειδών (ίπποι, ημίονοι, όνοι) στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Κτηνιατρικής. Ειδικότερα, σύμφωνα...