Τοπικά

Πολωνοί μαθητές και εκπαιδευτικοί πήραν μια «γεύση» από τις ομορφιές του Δήμου Κατερίνης

Στο πλαίσιο του προγράμματος «European Social Fund – Operational Programme ‘‘Knowledge Education Development’’» (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Ανάπτυξη Εκπαίδευσης Γνώσης’’) και με τίτλο: «International mobility as a tool...