Αν και ο καθένας μπορεί να καταστρέψει ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, αρκεί να το οδηγήσει εκτός δρόμου ή απλά να παραμελήσει να το συντηρήσει, χρειάζεται να έχει κάποιες...