Κακούργημα θα θεωρείται η πρόκλιση ατυχήματος λόγω υπερβολικής ταχύτητας σύμφωνα με διάταξη την οποία επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα συγγενών θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, να μετατραπούν τα...