Ειδήσεις

1989-2019: Συνάντηση αποφοίτων Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, τάξης του ΄89

    Τριάντα χρόνια πέρασαν από τότε που οι μαθητές της Τάξης του ’89 του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κατερίνης αποφοιτήσαμε, κλείνοντας την πρώτη τριετία λειτουργίας του νεοσύστατου θεσμού των Πολυκλαδικών...
Ειδήσεις

1989-2019: Συνάντηση αποφοίτων Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, τάξης του ΄89

    Τριάντα χρόνια πέρασαν από τότε που οι μαθητές της Τάξης του ’89 του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κατερίνης αποφοιτήσαμε, κλείνοντας την πρώτη τριετία λειτουργίας του νεοσύστατου θεσμού των Πολυκλαδικών...