Διαφοροποιείται για πρώτη φορά το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος ανδρών και γυναικών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με νομοσχέδιο που εισήχθη στη Βουλή. Διαφοροποιείται το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος ανδρών και γυναικών...