Ειδήσεις

Sera – Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων

    Διατίθενται σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων ψύξης και συντήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης με την αφαίρεση αιθυλενίου στα υπό ψύξη προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια...
Ειδήσεις

Sera – Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων

    Διατίθενται σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων ψύξης και συντήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης με την αφαίρεση αιθυλενίου στα υπό ψύξη προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια...
Ειδήσεις

Sera – Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων

    Διατίθενται σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων ψύξης και συντήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης με την αφαίρεση αιθυλενίου στα υπό ψύξη προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια...
Ειδήσεις

Sera – Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων

    Διατίθενται σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων ψύξης και συντήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης με την αφαίρεση αιθυλενίου στα υπό ψύξη προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια...
Ειδήσεις

Sera – Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων

    Διατίθενται σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων ψύξης και συντήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης με την αφαίρεση αιθυλενίου στα υπό ψύξη προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια...
Ειδήσεις

Sera – Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων

    Διατίθενται σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων ψύξης και συντήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης με την αφαίρεση αιθυλενίου στα υπό ψύξη προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια...
Ειδήσεις

Sera – Ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων

    Διατίθενται σύγχρονες εγκαταστάσεις χώρων ψύξης και συντήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες αποθήκευσης με την αφαίρεση αιθυλενίου στα υπό ψύξη προϊόντα ώστε να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια...