Δραματική μείωση καταγράφεται ακόμα και στους πληθυσμούς των σπουργιτιών. Από το 1980 έως το 2017, ο αριθμός των αναπαραγόμενων πουλιών στην ΕΕ είχε μειωθεί κατά περίπου 600 εκατομμύρια άτομα, δείχνει...