Από την 1η Μαρτίου η συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους θα γίνεται μόνο από ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας. Μόνο σε δημόσιες δομές θα μπορούν από την 1η Μαρτίου να παίρνουν συνταγές...