Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 ξεκινά ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών από τον e-ΕΦΚΑ. Στόχος, έπειτα από την επιτυχή πιστοποίησή τους, να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής και...