Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...