Πληρωμές-εξπρές στα εφάπαξ έρχονται από τα Ταμεία Πρόνοιας με τη χορήγηση προκαταβολής ίσης με το 50% του μέσου όρου του βοηθήματος που καταβάλλει ο κάθε φορέας. Οι προκαταβολές...