Η Σχολή Γονέων Κατερίνης με τις μικρές της δυνάμεις ενισχύει συμβολικά το Ταμείον Έθνικού Στόλου ασπαζόμενη το Πανεθνικό κάλεσμα του Προέδρου της κ. Πρόδρομου Εμφιετζόγλου. Χαιρόμαστε που ακολουθούν...