ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   Του Θοδωρή Καραουλάνη Η ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ...