Ο θάνατος είναι κάτι που συνέβαινε, συμβαίνει και θα εξακολουθεί να συμβαίνει. Για αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν διαθήκες, αφήνοντας όσα έχουν στους συγγενείς τους. Αλλά αυτό δεν...