Ειδήσεις

Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»

    Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι  το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7026/441/26.06.2020 Απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών...
Ειδήσεις

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δίου-Ολύμπου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων

    Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δίου-Ολύμπου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας...
Ειδήσεις

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δίου-Ολύμπου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων

    Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δίου-Ολύμπου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας...
Ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»

    Στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»...