Υπάρχουν πάνω από 1.000 γνωστά είδη βραδύπορων, τα οποία αποκαλούνται και «αρκούδες του νερού». Τα συγκεκριμένα πλάσματα είναι ασπόνδυλα και ευδοκιμούν σε βρύα, λειχήνες και μαρσαντιόφυτα. Η εύρεση...