Για “δικαίωση” κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), καθώς δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως απόφαση, για την κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος...