Η σύνοδος Κρόνου Πλούτωνα, η οποία συμβαίνει μία φορά κάθε 30 περίπου χρόνια, έχει πολλές ερμηνείες. Δυστυχώς, μία από αυτές είναι η έκρηξη επιδημιών. Την περασμένη φορά που...