Κριός Η εργασία σας αυτή την στιγμή ζητά κάτι από εσάς και σήμερα δίνεται η ευκαιρία να εντοπίσετε τι είναι αυτό ακριβώς. Ο παρορμητισμός δεν θα είναι βοηθητικός,...