Ξεκίνησε στις 02.04.2020 έως και Παρασκευή 10.04.2020, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύσει έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) στις ταχυδρομικές διευθύνσεις  των ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. του Παραρτήματος Β΄ της προκήρυξης, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

Βασικές προϋποθέσεις είναι οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους για την ειδικότητα του εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης και το 45ο έτος για την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

Βασικά σημεία για τους υποψήφιους:

1) Ορίζεται ηλικία έως 40 για τους εργάτες δασοπυρόσβεσης και 45 για τους οδηγούς

2) Στη διαδικασία συμμετέχουν απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου

3) Απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την συμμετοχή στον διαγωνισμό

4) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία μόνο αίτηση συμμετοχής σε υπηρεσίες του σώματος για τον νομό που επιθυμούν

5) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν και τις δυο κατηγορίες (Α’, Β’) με σειρά προτεραιότητας

6) Υποχρεωτική η άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και άνω για υποψηφίους της κατηγορίας Β’

7) Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Β’ της προκήρυξης

8) Υποβολή υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών για τους υποψηφίους που προηγούνται στον πίνακα κατάταξης

9) Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν με απόλυτη σαφήνεια τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους

 

Παρακάτω θα βρείτε την προκήρυξη, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος https://www.fireservice.gr