Σας γνωρίζουμε ότι από 13 έως 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 17:00-20:00 θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές για τη Μουσική Σχολή, η οποία πολύ σύντομα θα επαναλειτουργήσει χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος.

Η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή σας στις εγγραφές θα ενισχύσει τη σταθερή απόφαση της Δημοτικής Αρχής για την απρόσκοπτη λειτουργία της σχολής.

Με την ταχεία επαναλειτουργία της Μουσικής Σχολής θα δοθεί η δυνατότητα για την ολοκλήρωση των αναγκαίων κύκλων μαθημάτων, ώστε να μη προκύψουν προβλήματα στις εξετάσεις και στην απόκτηση πτυχίων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2353350224 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2353023156 (ώρες 17:00-20:00)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.)