Η βιομηχανία τροφίμων Κωνσταντόπουλος Α.Ε. με έδρα την Κατερίνη, ζητά να προσλάβει άμεσα, για το Εργοστάσιό της:

Χειριστές Μηχανών Παραγωγής

Περιγραφή κύριων αρμοδιοτήτων θέσης:

 • Προετοιμασία και χειρισμός μηχανών παραγωγής.
 • Διασφάλιση σωστής λειτουργίας των μηχανών παραγωγής και προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης τους.
 • Τήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο ευθύνης.
 • Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής.
 • Συνεργασία με τους μηχανικούς βάρδιας με στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

Απαιτούμενες γνώσεις  και δεξιότητες:

 • Υπευθυνότητα, ευελιξία, προθυμία, ομαδικό πνεύμα.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών.
 • Εξοικείωση στην χρήση Η/Υ.
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας .
 • Θα ληφθεί υπ’ όψιν προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού.

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Σταθερό εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο: [email protected]