Καταγγελία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς ζητούν από11-dimotiko-1 τους αρμόδιους φορείς να δοθεί άμεσα λύση

Επικίνδυνες χαρακτηρίζει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης τις προκατ αίθουσες διδασκαλίας ου τοποθετήθηκαν την περασμένη σχολική χρονιά  στο σχολείο, για να καλύψουν τις αυξημένες διδακτικές ανάγκες. Τα παιδιά πλέον δεν κάνουν μάθημα στις συγκεκριμένες αίθουσες, καθώς έπειτα από ελέγχους που έγιναν κατά τους οποίους ανιχνεύτηκε να υπάρχει εντός των αιθουσών αυτών η τοξική ουσία φορμαλδεΰδη και μάλιστα τρεις φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια.  Ο Σύλλογος Γονέων έχοντας υπόψη του όλα προαναφερόμενα στοιχεία, επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να ανευρεθεί μια λύση που θα διασφαλίζει την υγεία των μαθητών και η οποία να υλοποιηθεί κατά το νέο σχολικό έτος 2011-2012.  
Μέχρι σήμερα, όμως, οι γονείς του Συλλόγου δεν έχουν λάβει καμία απάντηση. Γι’ αυτό και καλούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Περιφέρεια, Δήμο Κατερίνης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να δώσουν σήμερα λύση προκειμένου το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά από την επόμενη σχολική χρονιά 2011-2012.

Οι προκατ αίθουσες

Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης τοποθετήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 τρεις αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα το ζήτημα της έλλειψης αιθουσών στο υπάρχον συμβατικό κτίριο για την στέγαση των μαθητών, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς. Οι αίθουσες αυτές τέθηκαν στη διάθεση των μαθητών τον Μάιο του έτους 2010.
Λόγω σχετικής ειδησεογραφίας περί της επικινδυνότητας των αιθουσών τέτοιου τύπου για την υγεία των μαθητών, εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης σε αυτές της τοξικής και καρκινογόνου ουσίας φορμαλδεΰδης, το σχολείο   τον Ιούνιο του έτους 2010 απέστειλε σχετικό έγγραφο ερώτημα στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας για την καταλληλότητα ή μη των συγκεκριμένων αιθουσών.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας διαβίβασε το ως άνω έγγραφο ερώτημα στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), με το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ΓΝΟ1/1550/22-6-2010 σχετικό έγγραφο της, ζητώντας από τον ΟΣΚ να προβεί στους ανάλογους ελέγχους προκειμένου να επιβεβαιωθεί: « … ότι η χρήση των αιθουσών για τους μαθητές και τους δασκάλους είναι ασφαλής». Ο Ο.Σ.Κ. με το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ΕΓ 33.00/23456 έγγραφο απήντησε ότι για την τοποθέτηση των 3 αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής στο 11ο Δ.Σ. Κατερίνης, δόθηκε χρηματοδότηση στην Ν.Α. Πιερίας, ποσού 60.000 ευρώ, και ότι πλέον υπεύθυνη για την παραλαβή των αιθουσών και για τις μετρήσεις της φορμαλδεϋδης, είναι η επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από τη Νομαρχία.
Στη συνέχεια επιλήφθηκε του θέματος η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κατασκευάστρια εταιρεία «ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε.», η οποία απέστειλε το από 4-11-2010 έγγραφο της με το οποίο βεβαιώνει, ότι: «Στη συνέχεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας ενημερώνουμε ότι, τα υλικά κατασκευής των αιθουσών διδασκαλίας, καλύπτουν απολύτως τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και όπως δηλώνεται στην «Δήλωση περί υλικών κατασκευής», είναι μη τοξικά και δεν περιέχουν καρκινογόνες ουσίες.
Το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε και στον Σύλλογο Γονέων και με τον τρόπο αυτό η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας θεώρησε το θέμα λήξαν.
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, στο μεταξύ χρονικό διάστημα, συναντήθηκε και συνομίλησε και με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας. Κατά την συνάντηση αυτή ο Διευθυντής τους  ανέφερε, ότι σύμφωνα με έρευνα και μετρήσεις στις οποίες προέβη το Υπουργείο Παιδείας, οι αίθουσες αυτές έχουν κριθεί κατάλληλες για την στέγαση μαθητών και ακίνδυνες για την υγεία τους, και ως εκ τούτου παρέλκει η διενέργεια μετρήσεων της ποιότητας του αέρα στις άνω 3 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες.
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων, μη αρκούμενο στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις, και θορυβούμενο από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για την ακαταλληλότητα τέτοιων ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών, προχώρησε, με χρήματα των γονέων του σχολείου, στην μέτρηση της ποιότητας του αέρα των αιθουσών αυτών.
Η εξέταση διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Ελέγχου ρύπανσης του Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο  τους  απέστειλε την έκθεση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την οποία η συγκέντρωση τ
ης τοξικής ουσίας Φορμαλδεΰδη στον αέρα των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών που λειτουργούν στο σχολείο   είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τους εσωτερικούς – μη εργασιακούς χώρους (σχολικές αίθουσες, κατοικίες κλπ.).
Η ελληνική πολιτεία δεν έχει ακόμη θεσμοθετημένα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης για μη εργασιακούς χώρους, όπως είναι οι σχολικές αίθουσες.
Αμέσως ενημερώθηκε η σχολική κοινότητα, συγκλήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  γονέων, όπου αποφασίσθηκε η αναστολή της λειτουργίας των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών, η προσωρινή στέγαση των μαθητών που χρησιμοποιούσαν τις αίθουσες αυτές σε αίθουσες στο συμβατικό κτίριο, δηλαδή  στην αίθουσα διδασκόντων και σε άλλη αίθουσα του ισογείου και η αναζήτηση μιας καλύτερης και περισσότερο ικανοποιητικής λύσης, τονίζοντας ότι οι ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες είναι προσωρινή λύση, ότι η επιλογή τέτοιων λύσεων από την πολιτεία οδηγεί σε συνεχή υποβάθμιση και απαξίωση της Δημόσιας Παιδείας, ότι για την οριστική λύση του προβλήματος της στέγασης των μαθητών σε κατάλληλες αίθουσες απαιτείται η ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, η αναδιάρθρωση των τομέων, η τήρηση της χωρικής αρμοδιότητας κάθε σχολείου.

Οι αίθουσες παραμένουν στην αυλή του σχολείου

Μετά από όλα αυτά οι ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες δεν χρησιμοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να παραμένουν στην αυλή του σχολείου.  Οι μαθητές που έκαναν μάθημα στις ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες έχουν μεταφερθεί στο συμβατικό κτίριο και στεγάζονται σε «τυφλές» αίθουσες, οι οποίες και αυτές δεν φωτίζονται και δεν αερίζονται κατά κατάλληλο τρόπο.
«Ο σύλλογος γονέων έχοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω επικοινώνησε εκ νέου με τους αρμόδιους φορείς, Νομαρχία, Δήμο Κατερίνης, προκειμένου να ανευρεθεί μία λύση, διασφαλίζουσα την υγεία των μαθητών, και η οποία να υλοποιηθεί κατά το νέο σχολικό έτος 2011-2012. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Περιφέρεια, Δήμο Κατερίνης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να δώσουν σήμερα λύση προκειμένου το σχολείο μας να λειτουργήσει κανονικά από την επόμενη σχολική χρονιά 2011-2012», αναφέρει σε επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης.