Νομοθετική ρύθμιση για 1.000 πτυχιούχους Νομικής κάθε χρόνο.
Αμοιβή και ασφάλιση για ένα εξάμηνο. Συμφωνεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος

Προ των πυλών βρίσκεται νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης βάσει της οποίας οι ασκούμενοι δικηγόροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν προαιρετικά τις υπηρεσίες τους σε δικαστήρια, πραγματοποιώντας εκεί την άσκησή τους έναντι αμοιβής. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί ο χρόνος της 18μηνης άσκησης των δικηγόρων στα δικηγορικά γραφεία και θα καλυφθούν παροδικά τα κενά που υπάρχουν στα δικαστήρια λόγω έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο αποφάσισε να προωθήσει την προαιρετική άσκηση (και όχι την υποχρεωτική μαθητειακή απασχόληση), για 1.000-1.200 ασκούμενους δικηγόρους ετησίως, οι οποίοι θα απασχολούνται για ένα εξάμηνο, έναντι αμοιβής 570 ευρώ και κοινωνικής ασφάλισης.
Η επικείμενη ρύθμιση μπορεί να λύνει τα χέρια του υπουργείου που δεν δύναται -για δημοσιονομικούς λόγους- να καλύψει με προσλήψεις τις 2.720 κενές θέσεις υπαλλήλων στα δικαστήρια, όμως προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των αδιόριστων δικαστικών υπαλλήλων.

Πιάνουν δουλειά
1-1-2011, 148 διοριστέοι

Στις θέσεις διορισμού τους θα βρεθούν από 1ης Ιανουαρίου 2011 οι 148 επιτυχόντες στον ειδικό γραπτό διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Οπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης από το νέο έτος θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των διοριστέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (80 άτομα) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (68 άτομα).
Σε ό,τι αφορά τους 435 επιτυχόντες ΠΕ και ΔΕ, το υπουργείο θα ανακοινώσει άμεσα τις προθέσεις του, αφού τα υφιστάμενα κενά στα δικαστήρια και τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία είναι πολλά. Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός των δικαστικών υπαλλήλων περιελάμβανε προφορική και γραπτή εξέταση, η οποία είχε «παγώσει» λόγω των βουλευτικών εκλογών του περασμένου Οκτωβρίου.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε και το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού δηλαδή την προφορική εξέταση, δημοσιεύοντας τον περασμένο Μάιο πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και διοριστέων και για τις δύο κατηγορίες, ήτοι 80 θέσεις διοριστέων και 102 επιτυχόντων για την κατηγορία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ) και 68 θέσεις διοριστέων και 185 θέσεις επιτυχόντων αντίστοιχα για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικά 435 θέσεις).