Scroll to top

2.100 θέσεις εποχικών σε 11 φορείς του Δημοσίου


- 17 Μαΐου 2010

 • prosontaΣτην τελική ευθεία βρίσκονται προκηρύξεις 11 φορέων μέσα από τις οποίες θα προσληφθούν περισσότεροι από 2.100 εποχικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Το μεγάλο πακέτο αφορά στις θέσεις για τις ανάγκες στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αντίστροφη μέτρηση σημαίνει σήμερα για τις 859 θέσεις στα ΕΛΤΑ Α.Ε. στις υπηρεσίες Αθηνών- Πειραιώς, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα τρέξουν και οι προκηρύξεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του φορέα για άλλες 1.164 θέσεις.  Για τις υπηρεσίες Αθήνας- Πειραιά, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σήμερα και οι ενδιαφερόμενοι για τις 91 θέσεις Οδηγών ΔΕ, 251 θέσεις Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΔΕ, 506 θέσεις Διανομέων ΔΕ και τις 11 θέσεις Διαμετακομιστών ΥΕ πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Μέσα στην εβδομάδα- ακόμη και σήμερα- λήγουν επίσης οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και για τις προκηρύξεις των υπολοίπων 10 φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην Αναπτυξιακή Αργολίδας Α.Ε. ΟΤΑ θα προσληφθούν 3 υπάλληλοι και συγκεκριμένα σε μία θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία θέση ΠΕ Νοσηλευτών ή ελλείψει αυτών ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών και μία θέση ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

  Αντιστοίχως, 8 εργαζόμενοι θα αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΑΕΤ «Λουτράκι» Α.Ε. Πρόκειται για μία θέση ΠΕ Ιατρών, δύο θέσεις ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, δύο θέσεις ΔΕ Ναυαγοσωστών και 3 θέσεις ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας. Εκτός από τους ναυαγοσώστες, που θα απασχοληθούν για διάστημα 5 μηνών, οι υπόλοιποι θα εργαστούν για 8 μήνες.  Για το ίδιο χρονικό διάστημα θα προσληφθούν 3 Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ στον Δήμο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας. Οκτάμηνες θα είναι και οι συμβάσεις που θα υπογράψουν 14 άτομα στον Δήμο Μαγούλας. Οι θέσεις αφορούν δύο ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας, 1 ΔΕ Υδραυλικών, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Χειριστών JCΒ, 7 ΥΕ Εργατών καθαριότητας και 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.
  Με 19 υπαλλήλους θα καλύψει τις εποχικές της ανάγκες η Δημοτική Α.Ε. Αγίου Νικολάου.

  Ειδικότερα θα προσληφθούν 2 Υπάλληλοι Γραφείου ΔΕ, 1 Ναυαγοσώστης ΔΕ, 14 Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ και 2 Υπάλληλοι Καθαριότητας ΥΕ. Η μία θέση των υπαλλήλων καθαριότητας και οι 8 θέσεις βοηθητικού προσωπικού αφορούν σύμβαση 5 μηνών, όπως και οι θέσεις υπαλλήλων γραφείου. Με 6μηνη σύμβαση θα πληρωθούν η άλλη θέση υπαλλήλων καθαριότητας και δύο από τις θέσεις βοηθητικού προσωπικού, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις βοηθητικού προσωπικού είναι με 4μηνη σύμβαση. Για διάστημα 3 μηνών θα απασχοληθεί ο ναυαγοσώστης.
  Για διάστημα 4 μηνών θα απασχοληθούν στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σητείας ένας ναυαγοσώστης ΔΕ και 4 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ, ενώ για 5 μήνες θα προσληφθεί ένας διοικητικός υπάλληλος ΔΕ. Εναν υπάλληλο ΔΕ για διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη ζητάει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής «Ορφέας» για να απασχοληθεί για 8 μήνες. Δύο θέσεις για 8 μήνες προκήρυξε η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Συκεών και ειδικότερα ΠΕ Νοσηλευτών και ελλείψει αυτών ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.

  Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών θα προσληφθούν 8 υπάλληλοι στην Κοινοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Οίας.

  Οι θέσεις κατανέμονται  ως εξής:

  2 Υδραυλικών ΔΕ, 1 Ταμίας ΔΕ, 1 Μηχανολόγος ΔΕ, 1 Ηλεκτρολόγος ΔΕ και 3 Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ. Για μικρότερο χρονικό διάστημα (5 μήνες) θα απασχοληθούν 13 εργαζόμενοι στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συγκεκριμένα στο Εκπαιδευτήριο Ηρακλείου. Οι εποχικές ανάγκες είναι για 1 θέση Ζαχαροπλάστη ΔΕ, 4 θέσεις Αρχισερβιτόρων ΔΕ, 1 θέση Πλυντών Σκευών ΥΕ, 6 θέσεις Καμαριέρων ΥΕ και 1 θέση Πλύντριας Ρούχων- Σιδερώτριας ΥΕ.

  Υποβολή αιτήσεων

   

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο, που έχει καταρτίσει το ΑΣΕΠ για τις θέσεις εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ.1). Για την επιλογή των θέσεων, για τις οποίες ενδιαφέρεται, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ανατρέξει στους κωδικούς θέσης που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

  Στη συνέχεια θα πρέπει να βάλει ανάλογα με τη σειρά προτίμησης των θέσεων, τους αντίστοιχους κωδικούς στις ενδείξεις 1, 2, 3 κ.ο.κ. στο πεδίο α του εντύπου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να δηλώσει περισσότερους από 5 κωδικούς θέσης που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πεδίο, θα πρέπει να συμπληρώσει και νέο έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.

  1 ώστε να καταγράψει το σύνολο των προτιμήσεών του.

  Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στους φορείς που εξέδωσαν την προκήρυξη και πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σε κάθε προκήρυξη. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εποχικές θέσεις δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία για διάστημα μεγαλύτερο των 8 μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

   

  Προσόντα επιλογής υποψηφίων

  Βαθμός πτυχίου, ανεργία, πολυτεκνία, ανήλικα τέκνα, εμπειρία αλλά και εντοπιότητα αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων στις εποχικές θέσεις, που έχουν προκηρυχθεί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που θα επιλέξουν.   Ανάλογα με τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν και τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της βαθμολόγησης, για τους υποψήφιους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 40, ενώ για τους υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.

  Μόρια λαμβάνουν οι υποψήφιοι ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία τους σε συναφή καθήκοντα με το αντικείμενο της θέσης που θα διεκδικήσουν, με εξαίρεση τους υποψήφιους ΥΕ για τους οποίους βαθμολογείται η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Ειδικότερα, για κάθε μήνα εμπειρίας προβλέπονται 7 μονάδες και ανώτατο όριο είναι οι 60 μήνες εμπειρίας συνολικά. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.  Παράλληλα, βαθμολογείται η ανεργία εφόσον ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4 μήνες ανεργίας. Για τους πρώτους 4 μήνες, κάθε υποψήφιος λαμβάνει 200 μονάδες και για κάθε μήνα άνω των 4 και με ανώτατο όριο τους 12 μήνες δίνονται 75 μονάδες ανά μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει συμμετάσχει σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) του ΟΑΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

  Οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα πολυτέκνων λαμβάνουν 50 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογενείας, ενώ υποψήφιοι που έχουν ανήλικα τέκνα παίρνουν 30 μονάδες για καθένα από τα 2 πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών προβλέπονται 50 μονάδες για κάθε τέκνο και για τα τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται 50 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του υποψηφίου.

  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (Α΄, Β΄ Γ΄ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ΄ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά.  Κατά τη διαδικασία αυτή εάν ο φορέας είναι δήμος ή κοινότητα ή επιχειρήσεις τους και νομικά τους πρόσωπα προτάσσονται κατά σειρά α) οι δημότες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας (Α΄ βαθμός), β) οι δημότες των υπόλοιπων δήμων ή κοινοτήτων του νομού (Β΄ βαθμός) και γ) οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ΄ βαθμός). Εάν ο φορέας εδρεύει σε νησί πλην της Κρήτης προτάσσονται α) οι δημότες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας (Α΄ βαθμός), οι δημότες των άλλων δήμων ή κοινοτήτων του νησιού (Β΄ βαθμός), γ) οι δημότες των υπόλοιπων δήμων ή κοινοτήτων του νομού όπου ανήκει το νησί (Γ΄ βαθμός) και δ) οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Δ΄ βαθμός).

  Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο φορέας που εκδίδει την προκήρυξη είναι υπηρεσία του Δημόσιου ή Νομικού Προσώπου προτάσσονται α) οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων των νομών όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες και β) οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας. Σε περίπτωση που η υπηρεσία εδρεύει σε νησί (πλην Κρήτης) προτάσσονται α) οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων του νησιού, β) οι δημότες των άλλων δήμων και κοινοτήτων του νομού όπου ανήκει το νησί και γ) οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια.

   

 • Δείτε επίσης...

 • error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!