Πρόσκληση Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2010-2011.
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας  ανακοινώνεται ότι :              

Το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. Β. Μ. Θ. θα προβεί σε προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών (ωρολόγιο πρόγραμμα – ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2010 – 2011.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: α)όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπ/κού, β)όσοι έχουν μόρια από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και γ)όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία βάσει του πτυχίου τους. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε μία μόνο Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης από 24-6-2010 έως και 2-7-2010 και συγκεκριμένα:

α) Στα Γραφεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας – οδός Κ. Καρυωτάκη 2  Κατερίνη, γραφείο Νο 3 και Νο 4. τηλεφωνικό Κέντρο 2351049900,  για τις εξής ειδικότητες:  ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ40. ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ40.   και Μουσικών ΠΕ16.01, 16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16.
β) Στο Γραφείο Ε. Ε. – οδός  Κ. Καρυωτάκη 2  -Κατερίνη , τηλέφωνο 2351049943 γραφείο Νο 14 και 15 για τις εξής ειδικότητες: ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ01 και ΔΕ01.
γ) Στο  Γραφείο Δ.Ε.  – οδός Κ. Καρυωτάκη 2  -Κατερίνη, τηλέφωνο 2351049939 για τις εξής ειδικότητες: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03.  

Ώρες προσέλευσης κοινού: 8.00΄ π.μ. έως 14.00΄ μ.μ. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Πιερίας: http://srv-dide.pie.sch.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ