Ένα σημαντικό έργο οδοποιίας σε δύο βασικές οδικές αρτηρίες στην περιοχή του Δίου, δημοπρατείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες του Νομού.
Το έργο, προϋπολογισμού 370.000€, αφορά στη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στην 6η Επαρχιακή οδό Νέας Εφέσου – Βροντούς – Αγίας Κόρης και στην 5η Επαρχιακή οδό Νέας Εφέσου – Καρίτσας και Δίου. Στο έργο προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης καθώς και βελτίωσης του υπάρχοντος οδοστρώματος ενώ θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος σε όλα τα μήκη των δρόμων όπου θα κατασκευασθεί το ασφαλτικό σκυρόδεμα.  Πρόκειται για ένα ακόμη έργο που εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών, αλλά και την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας του Νομού.