Το χωριό «φάντασμα» που βουλιάζει

Το Ροπωτό είναι ένα μικρό χωριό στα Τρίκαλα, στις βουνοπλαγιές της Καραβούλας.