Με το ποσό των 300.000 ευρώ (με ΦΠΑ) χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου από το Πρόγραμμα Leader, μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από πρόσκληση της Πιερικής Αναπτυξιακής, για την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων στις δημοτικές κοινότητες Πλαταμώνα και Πόρων. 

Πρόκειται για ανάπλαση δρόμων εντός των οικισμών του Πλαταμώνα και των Νέων Πόρων, οι οποίοι έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Στις εργασίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, υπερύψωση φρεατίων, προσαρμογή των σχαρών φρεατίων όμβριων υδάτων, κ.α.

Το έργο, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.