«Ξεπαγώνει» με νόμο το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

 

Τη νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει στο ΑΣΕΠ να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής των 57.000 ωφελούμενων ανέργων στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας.
Εκείνοι που θα επιλεγούν, θα λαμβάνουν για πέντε μήνες μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ, ενώ θα έχουν πλήρη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη.
Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αξιολόγηση των προτάσεων από τη Γ. Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Συνολικά έχουν υποβληθεί περίπου 1.100 προτάσεις (μνημόνια συνεργασίας), που αντιστοιχούν σε 184 Δικαιούχους.
Ωστόσο, εδώ και αρκετούς μήνες το πρόγραμμα είχε «βαλτώσει», διότι το υπουργείο δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την εμπλοκή του ΑΣΕΠ, ενώ και η ίδια η ανεξάρτητη αρχή δεν επιθυμούσε να συμβάλει στο πρόγραμμα άνευ όρων και συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Με τα νέα δεδομένα και την έγκριση της συγκεκριμένης ρύθμισης, το ΑΣΕΠ θα αναλάβει την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι φορείς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των συγκεκριμένων πινάκων.
Τη νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει στο ΑΣΕΠ να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής των 57.000 ωφελούμενων ανέργων στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας.
Εκείνοι που θα επιλεγούν, θα λαμβάνουν για πέντε μήνες μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ, ενώ θα έχουν πλήρη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη.
Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η αξιολόγηση των προτάσεων από τη Γ. Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Συνολικά έχουν υποβληθεί περίπου 1.100 προτάσεις (μνημόνια συνεργασίας), που αντιστοιχούν σε 184 Δικαιούχους.
Ωστόσο, εδώ και αρκετούς μήνες το πρόγραμμα είχε «βαλτώσει», διότι το υπουργείο δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την εμπλοκή του ΑΣΕΠ, ενώ και η ίδια η ανεξάρτητη αρχή δεν επιθυμούσε να συμβάλει στο πρόγραμμα άνευ όρων και συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Με τα νέα δεδομένα και την έγκριση της συγκεκριμένης ρύθμισης, το ΑΣΕΠ θα αναλάβει την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι φορείς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των συγκεκριμένων πινάκων.

Ο αριθμός των θέσεων ανά Περιφέρεια
Στην Περιφέρεια της Αττικής, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.093.750 ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 8.000 και κατανέμονται ως εξής: στον Βόρειο Τομέα 1.000, στον Νότιο Τομέα 1.100, στον Ανατολικό
Τομέα 1.120, στον Δυτικό Τομέα 1.800, στον Πειραιά 1.670, στα νησιά 300 και στη Δυτική Αττική 1.010.
Στην Κεντρική Μακεδονία θα εργαστούν 9.500 άνεργοι, στα Ιόνια Νησιά ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 1.700, ενώ περίπου 1.700 άνεργοι θα εργαστούν στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 900, ενώ στην Περιφέρεια Κρήτης θα έχουμε την άμεση ένταξη 2.950 ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας.
Στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε την ένταξη 2.000 ανέργων, ενώ στην Ηπειρο ο αριθμός των ανέργων που θα επωφεληθούν αγγίζει τους 2.950 ανέργους.
Στην ΠΕ Θεσσαλίας το πρόγραμμα θα δώσει εργασία σε 5.300 ανέργους, ενώ στη Δυτική Ελλάδα
5.200 θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Τέλος, δύο χιλιάδες άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν, μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στη Στερεά Ελλάδα.

Χρονοδιάγραμμα
Oπως αναφέρουν στο «Εθνος Εργασία» στελέχη του υπ. Εργασίας, υπολογίζεται ότι τον Οκτώβριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων και των έργων που θα υλοποιήσουν ανά Νομό ή Περιφερειακή Ενότητα, ενώ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα αρχίσει η διαδικασία για την επιλογή των ωφελουμένων από τους κατά τόπους Δικαιούχους Φορείς, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τις σ
χετικές αιτήσεις των ανέργων. Ετσι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η έναρξη απασχόλησης των ανέργων που θα επιλεγούν θα ξεκινήσει αρχές του νέου έτους. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη συνεργασία Φορέων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τους συμπράττοντες φορείς.
Προβλέπει δηλαδή τη συνεργασία (υπογραφή μνημονίου συνεργασίας) μεταξύ Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης (όπως Σωματεία, Συνδικαλιστικές και Επαγγελματικές Ενώσεις, Μ.Κ.Ο., Εταιρείες Αστικού Δικαίου) με τους συμπράττοντες φορείς, όπως είναι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Οι επιμέρους προτάσεις απασχόλησης που θα εγκριθούν θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός δώδεκα μηνών από την έγκρισή τους. Οι Δικαιούχοι Φορείς θα πρέπει να προβούν σε ανοιχτή πρόσκληση-ενημέρωση των ανέργων, την οποία και πρέπει να κοινοποιούν σε όλα τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν, ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας. Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα.

Διαφάνεια με έλεγχο
του ΑΣΕΠ
H γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων κυρία Αννα Δαλλαπόρτα δηλώνει στο «Εθνος Εργασία»: «Στην παρούσα εξαιρετικά δυσμενή για τη χώρα μας συγκυρία, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προωθεί δράσεις και προγράμματα προκειμένου να ανασχεθεί η ανεργία και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων σε καθεστώς φτώχειας.
Οι δράσεις αυτές αποτελούν πρωτοβουλίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη, τόσο στον σχεδιασμό τους όσο και στην εφαρμογή τους, το νέο ευρύτερο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που προκύπτει από τον εφαρμοστικό νόμο του ελληνικού Μνημονίου. Επομένως γίνεται εντατική προσπάθεια από το υπουργείο μας να συνδυαστούν όσο καλύτερα γίνεται οι περιορισμοί που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή, με τις δυνατότητες που δίνουν οι κοινοτικοί πόροι, προς όφελος των ανέργων. Με γνώμονα την πιστή τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την πλήρη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, αλλά και της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των προγραμμάτων, το υπουργείο προωθεί για ψήφιση νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ΑΣΕΠ να αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας υλοποίησής του, επιτυγχάνοντας την αδιάβλητη εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν την υποβολή, αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουμένων».