Σε λειτουργία είναι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τα αναδρομικά του 2021.

Άνοιξε η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τα αναδρομικά του 2021. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις συμπληρωματικές δηλώσεις τους για τα ποσά που έλαβαν το 2022 ως αναδρομικά.

 

Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι που εισέπραξαν το 2022 αναδρομικά που αντιστοιχούν στα έτη 2015-2021, έχουν προθεσμία να τα δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024 ή να ρυθμιστεί σε δόσεις. Οι συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έτος.

Α. Παράλληλα, από την εφαρμοφή αυτή της ΑΑΔΕ μπορείτε να υποβάλετε:
την αρχική εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2017 και εφεξής.
την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και εφεξής.
το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας).
το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).
Επίσης, να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα/Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα οικονομικά έτη 2003 και εφεξής.

Β. Προσυμπλήρωση εντύπου Ε3
Από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

 

 

Πηγή:dikaiologitika.gr