Αλλαγές στα επιδόματα του ΕΦΚΑ φέρνει ο ενιαίος κανόνας για τις μη συνταξιοδοτικές παροχές του Οργανισμού.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής, που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας, η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων θα επιφέρει και περικοπές σε ορισμένα επιδόματα αλλά αποτελεί εκκρεμότητα από την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε ενσωματώθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ.

Έμφαση θα δοθεί, στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα.

Ο εξορθολογισμός θα προβλέπει μικρές αυξήσεις για κάποιες παροχές αλλά και μειώσεις χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά.

Στόχος είναι οι ενιαίοι κανονισμοί να είναι, όσο το δυνατόν, δημοσιονομικά ουδέτεροι, ώστε να μην αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με το κόστος που έχουν τώρα οι παροχές σε χρήμα του e-ΕΦΚΑ και να εναρμονιστούν κατά βάση με τους υφιστάμενους κανόνες των μεγάλων πρώην Ταμείων.

Η ολοκλήρωση της νομικής και οικονομοτεχνικής μελέτης θα οδηγήσει αμέσως μετά σε νομοθετική πρωτοβουλία για την έκδοση του ενιαίου κανονισμού παροχών.

Οι ομάδες έχουν καταγράψει σε αυτή τη φάση το πλήθος των υφιστάμενων κατακερματισμένων κανόνων:

(α) αφενός για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, όπως οι παροχές ασθένειας, οι παροχές προστασίας της μητρότητας, οι παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, τα έξοδα κηδείας, αλλά και παροχές και προγράμματα που διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ, όπως οι παιδικές κατασκηνώσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η αποτύπωση των διάσπαρτων προϋποθέσεων και διαδικασιών απονομής των ανωτέρω παροχών.

(β) αφετέρου για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες για τις συνταξιοδοτικές και επιδοματικές παροχές που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, με έμφαση στον εντοπισμό του εύρους της κάλυψης των αναγκών των δικαιούχων.

Μέχρι τώρα έχουν εντοπισθεί σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα πρώην Ταμεία. Επισημαίνουμε ότι οι παροχές καταβάλλονται στους μη μισθωτούς μόνο αν είναι ενήμεροι και δεν έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Πώς θα διαμορφωθούν τα επιδόματα

Στις συναντήσεις τέθηκε θέμα στα έξοδα κηδείας να μπει πλαφόν μέχρι τα 1.300 ευρώ, δηλαδή να κυμαίνονται μεταξύ 800 και 1.300 ευρώ ενώ οι κλίμακες που υπάρχουν σήμερα για το επίδομα ατυχήματος θα διατηρηθούν.

Σε ό,τι αφορά στα έξοδα κηδείας τη μικρότερη παροχή έχει ο ΟΑΕΕ (€762) και την υψηλότερη τα ταμεία των ΔΕΚΟ.

Ειδικότερα το ΙΚΑ καταβάλλει για έξοδα κηδείας 843 ευρώ, ο ΟΓΑ 800 , το Δημόσιο 1.000 ευρώ ενώ τα ταμεία των τραπεζών , ΔΕΚΟ και επιστημόνων ( ΕΤΑΑ) καταβάλλουν διαφορετικά ποσά το καθένα που κυμαίνονται από €1.500 έως €3.000.

Υψηλότερα ποσά λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι στο πρώην ταμείου του ΗΛΠΑΠ. Ο κανονισμός προβλέπει την καταβολή στους συγγενείς του θανόντος ασφαλισμένου τριών μηνιαίων μισθών και ενός ακαθάριστου μηνιαίου μισθού για έξοδα κηδείας.

Δύο μισθούς η δύο κύριες συντάξεις λαμβάνουν οι συγγενείς ασφαλισμένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, δηλαδή πάνω από 3.000 ευρώ. Έως 2743 ευρώ χορηγεί για έξοδα κηδείας το πρώην ΤΣΑΥ ( ταμείο των γιατρών) και 1800 ευρώ το ΤΣΜΕΔΕ.

Για το επίδομα ασθενείας και ατυχήματος, ο π. ΟΑΕΕ παρέχει επίδομα εργατικού ατυχήματος την ώρα που οι ασφαλισμένοι του π. ΟΓΑ δεν λαμβάνουν καμία παροχή, ενώ τα π. Ταμεία των μισθωτών παρέχουν και επίδομα ασθενείας και επίδομα ατυχήματος, με την προϋπόθεση βεβαιωμένης αποχής από την εργασία.

Επίσης το πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ καταβάλλει στους ασφαλισμένους 450 ευρώ ως επίδομα κατασκήνωσης ενώ ακόμα υψηλότερο 800-900 ευρώ είναι το επίδομα κατασκήνωσης που χορηγεί το πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
Την ίδια ώρα το πρώην ΙΚΑ χορηγεί το επίδομα κατασκήνωσης μετά από αίτηση στη ΔΥΠΑ με εισοδηματικά κριτήρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι με βάση την καταγραφή της επιστημονικής ομάδας ότι οι μη-μισθωτές ασφαλισμένες λαμβάνουν συγκριτικά με τις μισθωτές πολύ χαμηλότερο επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένες του πρώην ΟΑΕΕ λαμβάνουν €150 το μήνα για 4 μήνες, οι ασφαλισμένες του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνουν €200 το μήνα για 4 μήνες και οι ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ ένα εφάπαξ ποσό των €486, όταν οι μισθωτές ασφαλισμένες λαμβάνουν συνδυαστικά από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ το σύνολο του μισθού τους.

 

 

Πηγή:dnews