Στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2024 της Αλβανίας προβλέπεται η περικοπή την κονδυλίων για τον αγροτικό τομέα σε σύγκριση με το 2023, την ώρα μάλιστα που οι αγρότες ζητάν μεγαλύτερη ενίσχυση στα προβλήματά τους.

Για αυτό τον λόγο το Αλβανικό Συμβούλιο για την υποστήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων ζήτησε από το Υπουργείο Γεωργίας να πάρει μέτρα για να σταματήσει η ερήμωση των αγροτικών περιοχών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διάβρωσής τους. Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουν οι Αλβανοί αγρότες για την αγορά νέου εξοπλισμού είναι περιορισμένα κι έτσι δεν μπορούν να αυξήσουν ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγή τους.

Ειδικότερα τα περισσότερα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην Αλβανία είναι παλαιάς τεχνολογίας και η χρήση τους ξεπερνά τα 25 χρόνια…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ