Η ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ με έδρα την Κατερίνη, επιθυμεί να προσλάβει ανειδίκευτους εργάτες.

Απαραίτητα προσόντα:
Εργατικότητα
Προσοχή και Ακρίβεια
Ταχύτητα και Συνέπεια
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους αναγράφοντας τη θέση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]” .