Εφάπαξ ποσό ύψους 1,4 δισ. ευρώ μεικτά (820 εκατ. ευρώ καθαρά) καταβάλλεται ως αναδρομικά σε ένστολους, γιατρούς, δικαστικούς, καθηγητές πανεπιστημίου και μουσικούς στις κρατικές σκηνές με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Η αναδρομική καταβολή του ποσού αυτού αποτελεί εναρμόνιση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, ενώ αφορά και στους συνταξιούχους των συγκεκριμένων κλάδων. Ο χρόνος κι η διαδικασία καταβολής των ποσών αυτών θα καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας επισημαίνεται ότι «οι προτεινόμενες διατάξεις προωθούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης για καθεμία από τις ωφελούμενες κατηγορίες προσωπικού στην βάση της ιδιαίτερης αποστολής τους και των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου τους, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις σχετικές δικαστικές κρίσεις».

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την τροπολογία.