Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πιερίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366, τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα, πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση στην επικράτειά τους, μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η καταγραφή των έτοιμων προς διαχείμαση κυψελών γίνεται με αίτηση – δήλωση (Υπόδειγμα 1) από όλους τους μελισσοκόμους-κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Συνεπώς οι μελισσοκόμοι πρέπει να δηλώσουν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 τον αριθμό κυψελών διαχείμασης που κατέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πιερίας, στο κτήριο της πρώην Νομαρχίας, Ισόγειο, Γραφείο 8 και στο τηλέφωνο 2351351254, υπεύθυνος υπάλληλος Συμεωνίδης Κων/νος.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση είναι υποχρεωτική.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ