Η γηπεδούχος κάθε αγώνα ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει στη διάθεση του διαιτητή ικανό αριθμό μπαλών για την διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρόμοια, η γηπεδούχος ομάδα έχει υποχρέωση ν’ αλλάξει στολή και σε περίπτωση που αρνηθεί τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κ.Α.Π.