Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών ιδιωτικών εκπαιδευτικών: Τι ισχύει και πώς υπολογίζεται. Όσα πρέπει να ξέρετε

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ “Η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας καταβάλλεται σε αναπληρωτές εκπαιδευτικού ορισμένου χρόνου που εργάζονται στο δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν αναπληρωτές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που αντικαθιστούν συναδέλφους σε άδειες μητρότητας, άδειες άνευ αποδοχών κ.λπ.. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν όμοιες εργασιακές σχέσεις με τους συναδέλφους αναπληρωτές στο δημόσιο, στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν λαμβάνουν από τον εργοδότη την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, όταν λήξει η σύμβασή τους”

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας
Υπολογίζεται σε συνδυασμό με το μισθολογικό κλιμάκιο και τις ημέρες κανονικής άδειας που έχει λάβει ο αναπληρωτής κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο, εάν ο αναπληρωτής δεν έχει πάρει καμία ημέρα κανονικής άδειας.

Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρείται ένα ημερομίσθιο.

Ο τρόπος υπολογισμού:

Υπολογίζουμε 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα εργασίας. Το ημερομίσθιο για την αποζημίωση προκύπτει από τη διαίρεση των ακαθάριστων αποδοχών του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκει ο εκπαιδευτικός : 30 ημέρες. Αφού βρούμε το ημερομίσθιο, το πολλαπλασιάζουμε επί τον αριθμό ημερών μη ληφθείσας άδειας που δικαιούται.

Παράδειγμα: Πρωτοδιόριστη αναπληρώτρια δασκάλα, έχει 24 ώρες εβδομαδιαίως και ζητά αποζημίωση για 6 ημέρες μη ληφθείσας άδειας. Το ακαθόριστο ποσό αποδοχών για το ΜΚ1 είναι 1092. Επομένως, 1092:30=36,4 36,4×6=218,40 ευρώ

 

 

 

Πηγή:dnews.gr