Αποστέλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα αποζημίωσης, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ένα δίκαιο  αίτημα για το οποίο  προσπαθήσαμε,  ικανοποιειται.