Στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη της Επιτροπής LIBE στις Βρυξέλλες, η κυρία Μάνη αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η Ελληνική Κυβέρνηση στο χώρο της Δικαιοσύνης και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Στάθηκε δε ιδιαίτερα στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ψηφιακών δράσεων που εκπονήθηκε ποτέ, το οποίο καθιστά την ελληνική δικαιοσύνη πιο φιλική και περισσότερο προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επιτάχυνση της απονομής της.

Επίσης, επισήμανε πόσο σημαντικό είναι το έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και την ξεχωριστή σημασία που έχει η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου και οι ανά χώρα συστάσεις της.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Μάνη συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα και τον επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ευθυμίου, με ευρεία ατζέντα θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης οι Βουλευτές Ιωάννης Λοβέρδος, μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, και Ιωάννης Μπουρνούς, μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

 

 

 

(Δελτίο τύπου)