Εμείς ως γονείς των μαθητών του 16ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης δηλώνουμε ότι είμαστε κάθετα αρνητικοί και αντίθετοι στην συγχώνευση γιατί μόνο προβλήματα και αναστάτωση θα προκαλέσει στη σχολική μονάδα. Όλη η τοπική κοινωνία, οι αρμόδιοι φορείς (γονείς, εκπαιδευτικοί, Σύλλογος Εκπαιδευτικών, ) με ομόφωνες αποφάσεις τους είναι αρνητικοί στην πρόταση συγχώνευσης των δύο νηπιαγωγείων. Τονίζουμε ιδιαίτερα και τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών του Δήμου (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Δημοτικό Συμβούλιο) που τάσσονται κατά της συγχώνευσης.

Αναγνωρίζουμε το έργο και την προσπάθεια που συντελείται από όλους τους εκπαιδευτικούς και του Τμήματος ένταξης απέναντι στα παιδιά μας . Το 160 Νηπιαγωγείο Κατερίνης χαρακτηρίζεται από μία ενταξιακή φιλοσοφία γιατί σε αυτό φοιτούν μαθητές με Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες (Τμήμα Ένταξης).

Θεωρούμε αδιανόητο να βλέπουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να υπονομεύουν την λειτουργία των σχολείων και να τα οδηγούν σε παρακμή ενώ, θεωρητικά, είναι οι προασπιστές της παιδείας!

Η συγχώνευση θα επιφέρει κατάργηση οργανικών θέσεων των Εκπαιδευτικών, καθώς και του Τμήματος ένταξης( κατάργηση του κωδικού που το χαρακτηρίζει), με αποτέλεσμα την μείωση των τμημάτων και την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

Παρ’ όλη την αρνητική στάση όλων των αρμόδιων φορέων απορούμε γιατί υπάρχει τέτοια επιμονή στην πρόταση αυτή της συγχώνευσης.

Το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι αδιαπραγμάτευτο!

Ζητούμε — Απαιτούμε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης N. Πιερίας και την Διευθύντρια κα Τριανταφυλλίδου να αποσύρει την πρόταση της συγχώνευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις των παραπάνω φορέων.

Καλούμε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας καιτο Υπουργείο Παιδείας να μην κάνουν αποδεκτή την πρόταση της εισήγησης της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης N. Πιερίας για την συγχώνευση των σχολικών μονάδων!

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με όλη τη δύναμη και τα μέσα που διαθέτουμε για το σχολείο των παιδιών μας μέχρι να αποτρέψουμε αυτή την αδικαιολόγητη πράξη.

O Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 16ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης